DELAGEAR - sklep z fotelami gamingowymi
Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI FOTELI DELAGEAR

 1. Delagear sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa, NIP: 9512469408, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000748922 (dalej jako: Producent) udziela gwarancji na fotele (dalej jako: Produkt/ Towar), które zostały sprzedane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bezpośrednio przez Producenta.
 2. Producent odpowiada za wady fizyczne tkwiące w urządzeniu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży. Gwarancja realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Gwarancja jest udzielana jedynie Konsumentom, tj.: osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia Produktu albo przesłania go na adres producenta wskazany w dokumencie gwarancyjnym.
 5. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 6. Dostarczone Produkty powinny być czyste, z dołączonym dokumentem gwarancyjnym i dowodem zakupu.
 7. Przed wysłaniem produktu należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne z opisem stwierdzonej wady produktu, na adres: reklamacje@delagear.pl .
 8. Gwarancja obejmuje:
  1. Fabryczne wady wykonania lub uszkodzenia elementów fotela i materiałów użytych do jego produkcji (w tym ramy, podstawy, kół, mechanizmów regulacji pochylenia oparcia i bujania, siłownika gazowego), występujące w momencie sprzedaży.
  2. Brakujące elementy fotela w momencie sprzedaży.
  3. Poważne wady w funkcjonowaniu elementów mechanicznych: podnośnika gazowego, podłokietników, mechanizmu odchylania oparcia i kółek.
 9. Gwarancja nie obejmuje:
  1. Zużycia lub uszkodzenia ekoskóry PU, w tym między innymi przecięcia, zadrapania, zarysowania lub uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użyciem lub czynnikami losowymi.
  2. Normalnego zużycia części takich jak: koła, mechanizmy, materiały, poduszki, stelaże, podstawy, podnośniki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne.
  3. Sytuacji związanych z kradzieżą lub utratą fotela lub jego celowym lub przypadkowym uszkodzeniem.
  4. Uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania instrukcji obsługi, w tym dotyczących poprawnego montażu fotela oraz jego właściwego użytkowania.
  5. Uszkodzeń wynikających z narażenia produktu na ekstremalne warunki (temperatura, wilgotność, długotrwałe intensywne promieniowanie światła słonecznego).
  6. Uszkodzeń połączeń gwintowych.
 10. Podstawą do utraty gwarancji może być:
  1. Stwierdzenie przez Delagear dokonywania przez klienta nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych w produkcie.
  2. Nie stosowanie się do treści instrukcji obsługi i konserwacji fotela.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium